Lịch công tác tuần thứ 36 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 09/5/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
04/5

 

 

THỨ BA

05/5

09h00 tại phòng Truyền thống

Tiếp Trường ĐH Dầu khí Việt Nam

TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Bình, Văn Thành, Quang Huy, Ngọc Thạnh, Quốc Văn

 

THỨ TƯ

06/5

 

 

 

 

THỨ NĂM

07/5

08h00 tại phòng Hội thảo

Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

09h30 tại phòng Hội thảo

Họp kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kiểm định Trường)

TP: Các thầy/cô trong nhóm viết báo cáo tự đánh giá

 

THỨ SÁU

08/5

 

 

THỨ BẢY

09/5

 

 

Lưu ý:

- Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 06/5/2020: Tổ chức tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng toàn trường. (Các đơn vị thực hiện tại khu vực do đơn vị mình quản lý). Các khoa, bộ môn chuẩn bị, kiểm tra trang thiết bị thực tập.

- Từ ngày 06/5/2020 đến ngày 09/5/2020: Khai báo y tế  theo quy định, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. (P.HCQT hướng dẫn cụ thể theo quy định trước ngày 06/5/2020).