Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 23/9/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/9

 

 

THỨ BA
19/9

10h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

 

THỨ TƯ
20/9

08h00 Kiểm tra ký túc xá
TP: Phòng HC-QT (chủ trì)
Kính mời: Thầy Công Thành, đại diện Ban Thanh tra nhân dân, đại diện Đoàn Thanh niên

14h00 tại phòng Khách
Họp xét thi đua tháng 9/2017
TP: Hội đồng thi đua trường

15h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ NĂM
21/9

 

 

THỨ SÁU
22/9

08h20-10h00 tại Hội trường A
Chương trình tặng sách chuyên ngành Cơ điện tử do REE và STF tài trợ
TP: Giám hiệu, đại diện các bộ môn Điện tử, Tự động hóa; khoa Cơ khí; giảng viên bộ môn Cơ điện tử; đại diện Thư viện; sinh viên các lớp Cơ điện tử
Kính mời: Thầy Khánh Dư

09h00-11h30 tại Văn phòng khoa ĐT-TH
Họp góp ý giáo trình kỹ thuật Điện tử
TP: Giảng viên biên soạn, nhóm góp ý/phản biện (theo thư mời), tất cả giảng viên bộ môn Điện tử viễn thông
Kính mời các giảng viên quan tâm tham dự

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét công nhận tốt nghiệp TCCN 15
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, khoa, bộ môn, GVCN các lớp TCCN 15

THỨ BẢY
23/9

08h00 tại Hội trường A
Sinh hoạt nghiệp vụ giáo viên 2017
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, P.HC-QT, giảng viên theo danh sách đăng ký
Kính mời: Thầy Khánh Dư

 

Lưu ý:  Các đơn vị xét thi đua tháng 9/2017, nộp sổ thi đua về phòng HC-QT trước 10h00 ngày thứ Tư (20/9/2017).
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 03 ::.
=======================