Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 12/01/2019)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
07/01

10h30 tại phòng Truyền thống
Chi bộ 5 kết nạp Đảng viên mới
TP: Đảng viên Chi bộ 5
Kính mời: Đại diện Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên

14h00 tại phòng Đào tạo
Hội nghị CB-VC phòng Đào tạo
TP: CB-VC phòng Đào tạo
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

 

THỨ BA

08/01

08h45 tại phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC khoa Cơ khí Động lực
TP: CB-VC khoa Cơ khí Động lực
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

10h00 tại phòng KHCN&HTQT
Hội nghị CB-VC phòng KHCN&HTQT và phòng Tài chính-Kế toán
TP: CB-VC P.KHCN&HTQT và P.TC-KT
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

14h00 tại phòng Hội thảo

Hội nghị CB-VC khoa Cơ khí

TP: CB-VC khoa Cơ khí

Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

 

THỨ TƯ

09/01
 

08h00-13h30 tại Hội trường A
ABET Forum: ABET Accreditation Value and Success Showcase
TP: Giám hiệu; Trưởng/Phó khoa, bộ môn thuộc các khoa Cơ khí, CK-ĐL, Đ-ĐL, ĐT-TH; giảng viên quan tâm

08h30 tại phòng F5.5
Hội nghị CB-VC Bộ môn Kinh  tế
TP: CB-VC Bộ môn Kinh tế
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

14h00 tại phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC khoa ĐT-TH
TP: CB-VC khoa ĐT-TH
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

15h00 tại phòng Khách
Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác QP-TV và phong trào TĐQT năm 2018 của Cụm Thi đua 7
TP: Các thầy Công Thành (Chỉ huy trưởng BCH Quân sự), Thanh Hảo, Hữu Vân, Văn Cương, Quang Đô, Thành Hậu, Quốc Triểu, Công Thành (K.CKĐL)

THỨ NĂM
10/01

 

08h00 tại phòng Khách
Kiểm tra hồ sơ Đảng các Chi bộ
TP: Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy trường
Kính mời: Ban thường vụ
(Các Chi bộ nộp sổ ghi biên bản họp, sổ thu Đảng phí cho Đ/c Văn Sĩ -phụ trách Đảng vụ)

08h30 tại phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC khoa Điện-Điện lạnh
TP: CB-VC khoa Điện-Điện lạnh
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

10h00 tại phòng Khách
Hội nghị CB-VC phòng CTCT-HSSV
TP: CB-VC phòng CTCT-HSSV
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

13h30 tại VP khoa Giáo dục Đại cương

Hội nghị CB-VC cấp tổ khoa GDĐC

TP: CB-VC khoa GDĐC

Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

THỨ SÁU

11/01

08h00 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị-Liên đoàn Lao động TP.HCM
Hội nghị BCH Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa XI (mở rộng)
TP: Thầy Quang Trung

09h00 tại phòng Khách
Họp về giáo trình giảng dạy các học phần Anh văn
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, Ban điều hành Trung tâm Ngoại ngữ, giảng viên Anh văn

13h30 tại phòng Khách
Hội nghị CB-VC phòng HC-QT
TP: CB-VC phòng Hành chính-Quản trị
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

14h30 tại phòng Hội thảo
Hội nghị tổng kết công tác QP-TV và phong trào TĐQT năm 2018 của Cụm Thi đua 7
TP: Các trường thành viên, Ban DQTV, Ban Thi đua-Bộ Tư lệnh TP.HCM, BCH Quân sự các quận 1, 5, 10, Tân Phú
Kính mời: Giám hiệu, Ban tổ chức cấp trường (theo danh sách)

THỨ BẢY
12/01

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 19 ::.
=======================