Lịch công tác tuần thứ 40 (Từ ngày 29/5/2017 đến ngày 03/6/2017) - có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
29/5

08h45 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

 

THỨ BA
30/5

 

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các thầy: Chí Phi, Đại Nghĩa, Quang Huy, Hồng Anh, Đắc Chi, Văn Vũ, Văn Thông, Chí Đức, Nam Trung

THỨ TƯ
31/5

09h00 tại phòng Khách
Tiếp đoàn Jica
TP: Các Thầy/Cô Khánh Dư, Thanh Bình, Phùng Tấn, Quốc Văn, Văn Vũ, Văn Thành

 

14h00 tại phòng Khách
P.TC-HC tiếp giảng viên mới tuyển, hướng dẫn thủ tục làm việc

THỨ NĂM
01/6

 

17h00 tại Hội trường A
Tổng duyệt lần 1 chương trình Đại hội Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXII (Nhiệm kỳ 2017-2019)
TP: Thành đoàn TP.HCM, BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, đội văn nghệ

THỨ SÁU
02/6

 

17h00 tại Hội trường A
Tổng duyệt lần 2 chương trình Đại hội Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXII (Nhiệm kỳ 2017-2019)
TP: Thành đoàn TP.HCM, BCH Đoàn trường, BCH Hội Sinh viên trường, Đội văn nghệ

THỨ BẢY
03/6

07h30 tại Hội trường A
Đại hội Đại biểu Đoàn Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXII-Nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ nhất)
TP: Thành đoàn TP.HCM, Đại diện Đảng ủy, Giám hiệu, BCH Đoàn trường, đại biểu tham dự Đại hội

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

11h30 tại Phòng Truyền thống
Hội nghị lần thứ nhất BCH Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Nhiệm kỳ XXII (2017-2019)
TP: Thành đoàn TP.HCM, Đại diện Đảng ủy - Giám hiệu, BCH Đoàn trường Nhiệm kỳ XXII (2017-2019)

13h30 tại Hội trường A
Đại hội Đại biểu Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ XXII-Nhiệm kỳ 2017-2019 (Phiên thứ hai)
TP: Thành đoàn TP.HCM, Đại diện Đảng ủy, Giám hiệu, Ban thường vụ Đoàn các trường bạn, BCH Đoàn trường, đại biểu tham dự Đại hội
Kính mời: Công đoàn, Hội cựu chiến binh, Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn; Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường các thời kỳ.

Chú ý:
- Đề nghị Khoa/Bộ môn nộp Biên bản thẩm định chương trình đào tạo (bao gồm phiếu thẩm định thành viên của Hội đồng thẩm định) về phòng Đào tạo trước ngày Thứ Sáu (02/6/2017).
- Kính mời các Tổ trưởng Công đoàn nhận quà 01/6 tại phòng Y tế vào lúc 09h00 ngày thứ Ba (30/5/2017).
=======================
.:: Lịch công tac tuần thứ 40 ::.
=======================