Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 07/3/2016 đến ngày 12/03/2016) - Có bổ sung

 

TUẦN THỨ 28 (Từ ngày 07/3/2016 đến ngày 12/03/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/3

 

 

THỨ BA

08/3

09h00 tại phòng Khách

Mở thầu (hình thức chào hàng cạnh tranh)

Gói thầu 3a “Cung cấp lắp thang máy” khu nhà C

TP: Đơn vị tư vấn đấu thầu, P.QTĐS

Mời P.TC-KT

 

09h00 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM

Họp Hội đồng thi Học sinh giỏi nghề Ô tô

TP: Các Thầy Thạnh, V.Sanh, Thời Trung, Bình

Kính mời: Đoàn Thanh niên

(Đề nghị P.TC-HC bố trí xe 7 chỗ)

 

10h30 tại phòng Hội thảo

Họp mặt nữ CB-GV-VC nhân ngày 08/3

TP: Toàn thể nữ CB-GV-VC là đoàn viên Công đoàn

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu, TV Công đoàn, Đoàn TN-Hội SV

 

THỨ TƯ

09/3

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp chuẩn bị đêm hội truyền thống 110 năm thành lập trường

TP: Giám hiệu; các Thầy Th.Nhã, Đ.Kha, Q.Trung, V.Sĩ; Đoàn Thanh niên

 

09h30 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 2, kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 2

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

 

09h30 tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Thi thực hành nghề thiết kế Website – Hội thi HSSV giỏi nghề cấp thành phố lần 8-2016

TP: K.ĐT-TH, Đoàn TN, thí sinh

 

THỨ NĂM

10/3

07h00 tại K.Đ-ĐL (Lầu 3 khu nhà F)

Thi thực hành nghề ĐCN – Hội thi HSSV giỏi nghề cấp thành phố lần 8-2016

TP: BTC cấp thành phố, K.Đ-ĐL, Đoàn TN, thí sinh

 

08h00 tại Hội trường lầu 1 – Trường ĐH Luật

Tổng kết công tác Đảng năm 2015

TP: Các Đ/c Công Thành, Văn Sĩ, Hữu Dũng

 

09h15 tại phòng Truyền thống

Kết nạp Đảng viên mới, họp Chi bộ 5

TP: Đảng viên Chi bộ 5

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Đoàn TN

14h00 tại phòng Truyền thống

Tiếp trường Trung cấp nghề GTVT (Đồng  Tháp)

TP: Các Thầy X.Lâm, Đ.Kha, K.Hoạch

 

15h00 tại phòng Khách

Làm việc với chuyên gia Jica

TP: Giám hiệu, Cô Bình, Thầy Việt Dũng

THỨ SÁU

11/3

07h00 tại BM.Điện lạnh (Lầu 4 khu nhà F)

Thi thực hành nghề Điện lạnh – Hội thi HSSV giỏi nghề cấp thành phố lần 8 – 2016

TP: BTC cấp thành phố, K.Đ-ĐL, Đoàn TN, thí sinh

 

THỨ BẢY

12/3

07h00 tại BM.Điện lạnh (Lầu 4 khu nhà F)

Thi thực hành nghề Điện lạnh – Hội thi HSSV giỏi nghề cấp thành phố lần 8 – 2016

TP: BTC cấp thành phố, K.Đ-ĐL, Đoàn TN, thí sinh

 

07h00 tại K.ĐT-TH (Lầu 6 – Khu nhà F)

Thi thực hành nghề Điện tử Công nghiệp – Hội thi HSSV giỏi nghề cấp thành phố lần 8-2016

TP: BTC cấp thành phố, K.ĐT-TH, Đoàn TN, thí sinh

 

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 28 ::.

=======================