Lịch công tác tuần thứ 45 (Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
08/7

07h50-08h50 tại phòng Hội thảo
Họp khoa Cơ khí Động lực
TP: Giảng viên khoa Cơ khí Động lực

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp công tác chuẩn bị ngày hội “Kết nối Nhà trường-Doanh nghiệp-Sinh viên”
TP: Trưởng, Phó khoa; Trưởng, Phó bộ môn thuộc khoa Đ-ĐL và khoa ĐT-TH

 

THỨ BA

09/7

08h00 tại Khách sạn Victory
Tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra
TP: Ban biên soạn xây dựng chuẩn đầu ra ngành Thiết kế công nghiệp và ngành Công nghệ đúc kim loại

 

THỨ TƯ

10/7

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp với doanh nghiệp tham gia ngày hội “Kết nối Nhà trường-Doanh nghiệp-Sinh viên”
TP: Trưởng, Phó khoa; Trưởng bộ môn thuộc khoa Đ-ĐL và khoa ĐT-TH

 

THỨ NĂM

11/7

 

 

THỨ SÁU

12/7

 

 

08h00 tại phòng Khách (phòng nhỏ)
Họp kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển sinh CĐN Ô tô
TP: Các thầy Thanh Nhân, Việt Dũng, Ngọc Thạnh, Văn Sĩ, Thanh Hiệp, Thanh Hảo
Kính mời: Giám hiệu

10h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện thi tốt nghiệp cho CĐN 16
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn, GVCN

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp góp ý lịch đào tạo 2019-2020
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.HC-QT, P.CTCT-HSSV; Trưởng, Phó khoa, bộ môn

THỨ BẢY

13/7

07h00-12h00 tại Hội trường A, sảnh nhà B
Khoa Điện-Điện lạnh và khoa Điện tử-Tin học tổ chức ngày hội “Kết nối Nhà trường-Doanh nghiệp-Sinh viên”
TP: Giảng viên, sinh viên khoa Đ-ĐL và khoa ĐT-TH, các doanh nghiệp tuyển dụng

09h00 tại phòng Hội thảo
Công ty P&G tuyển dụng sinh viên khóa 2016

 

Ghi chú:
 - Đề nghị GVCN xét rèn luyện lớp chủ nhiệm (kể cả các lớp không có lịch học tập trung trên lịch đào tạo), hạn cuối ngày 15/7/2019.
- Các khoa thực hiện đánh giá, xếp loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo mẫu (đã gửi email) và nộp lại cho phòng Đào tạo trước 17h00 ngày thứ Tư (10/7/2019).
- Đề nghị các khoa, bộ môn nộp điểm về phòng Đào tạo đúng hạn để xét tốt nghiệp cho CĐ 16.
========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 45 ::.
========================