Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 27/02/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

22/02

07h00 các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

 

10h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp xét thi đua tháng 02/2016

TP: Hội đồng thi  đua

THỨ BA

23/02

 

 

THỨ TƯ

24/02

 

 

THỨ NĂM

25/02

08h00 tại Văn phòng Đoàn TN-Hội SV

Họp BCH Đoàn trường

Kính mời: Đảng ủy, các Đ/c Văn Ba, Đình Ngãi, Cao Tiến, Bá Võ

 

13h30 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 6

TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ SÁU

26/02

08h00 tại Hội trường lầu 1 – Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM (Q.3-TP.HCM)

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2015

TP: Đ/c Công Thành

 

10h00 tại phòng Khách

Họp Chi bộ 1

TP: Đảng viên Chi bộ 1

14h00 tại phòng Khách

Hướng dẫn thủ tục đối với 05 giảng viên mới

THỨ BẢY

27/02

 

 

Lưu ý: Các đơn vị bình xét thi đua tháng 02/2016, nộp sổ thi đua về phòng TC-HC trước 10h00 ngày Thứ Hai, 22/02/2016.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 26 ::.

=======================