Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 04/4/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

30/3

 

 

THỨ BA

31/3

 

 

14h00 tại Hội cựu chiến binh quận 1

Họp BCH Hội cựu chiến binh quận 1

TP: Đ/c Thanh Hảo

THỨ TƯ

01/4

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

(Giám hiệu, P.HCQT họp tại phòng Multimedia)

 

09h00 tại phòng Hội thảo

Họp kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kiểm định Trường)

TP: Các thầy/cô trong nhóm kiểm định chất lượng cơ sở GDNN

 

 

THỨ NĂM

02/4

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10/3

THỨ SÁU

03/4

 

 

THỨ BẢY

04/4