Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 31/8/2015 đến ngày 05/9/2015)

       

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

31/8

 

 - Các lớp học tập bình thường theo kế hoạch và thời khóa biểu

 - Các khoa, bộ môn rà soát tình hình giảng dạy.

 - Phòng CTCT-HSSV nắm sĩ số HS-SV để báo cáo

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA
01/9

08h00 tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP.HCM

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống LLVT TP.HCM

TP: Đ/c Hảo

 

 

14h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 4, kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 4

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên

 

THỨ TƯ
02/9

Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/9

THỨ NĂM
03/9

 

 

THỨ SÁU
04/9

 

09h00-10h00 tại phòng Hội thảo

Tư vấn thông tin về học bổng thạc sĩ tại ASU cho giảng viên nữ các ngành: Điện, Cơ khí, Công nghệ thông tin

TP: Giảng viên nữ các khoa Điện - Điện lạnh, Điện tử - Tin học, Cơ khí. 

Xem thông tin chi tiết tại đây: [File_en] [File_vn]

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông/bà: Huấn, Thạnh, Quốc Văn, Thanh Phước

 

THỨ BẢY

05/9

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

 

========================

.:: Lịch công tác tuần thứ 01 ::.

========================