Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 14/9/2015 đến ngày 19/9/2015) - có bổ sung

TUẦN THỨ 03 (Từ ngày 14/9/2015 đến ngày 19/9/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

14/9

08h00 tại phòng Hiệu trưởng

Giám hiệu hội ý

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

THỨ BA
15/9

 

07h00 tại BCH Quân sự quận 1

Tập huấn công tác chỉ huy tham mưu quân sự địa phương đợt 2 năm 2015 (02 ngày 15,16/9/2015)

TP: Đ/c Quang Đô (ĐĐP ĐĐTV)

 

 

 

THỨ TƯ
16/9

 

07h00 Chi bộ 5 đi thẩm tra lý lịch tại Tây Ninh

(Đề nghị P.TC-HC bố trí xe 07 chỗ)

 

 

 

THỨ NĂM
17/9

 

 

08h00 tại phòng Hội thảo

Hướng dẫn hoàn thiện văn bản hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

TP: Đại diện Công ty Tư vấn, đại diện các đơn vị: P.Đào tạo, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Bộ môn Tin học

13h00 tại phòng Hội thảo

Hướng dẫn hoàn thiện văn bản hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

TP: Đại diện Công ty Tư vấn, đại diện các đơn vị: P.CTCT-HSSV, P.TC-KT, P.TC-HC, P.QTĐS

 

 

THỨ SÁU
18/9

 

 

08h00 tại phòng Hội thảo

Hướng dẫn hoàn thiện văn bản hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

TP: Đại diện Công ty Tư vấn, đại diện các đơn vị: K.Cơ khí, K.CK-ĐL, K.Đ-ĐL, K.ĐT-TH, K.GDĐC, BM.Kinh tế

13h00-16h30 tại phòng Hội thảo

Hướng dẫn hoàn thiện văn bản hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

TP: Đại diện Công ty Tư vấn, đại diện các đơn vị: P.KHCN&HTQT, Thư viện (13h00-14h45), Ban biên soạn ISO nhà trường theo QĐ thành lập (15h00-16h30)

 

14h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 2

TP: Đảng viên Chi bộ 2

 

 

THỨ BẢY

19/9

 

 

08h00 tại Hội trường A

Khai mạc Hội thi bàn tay vàng nghề Điện lạnh cấp thành phố năm 2015

TP: Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn

Chủ trì: Liên đoàn Lao động TP.HCM

 

08h30 tại phòng Hội thảo

Hội thảo ABET

TP: Chuyên gia từ các DN, giảng viên theo danh sách

Kính mời: Giám hiệu, giảng viên quan tâm tham dự

 

 

Ghi chú:

- Các đơn vị bình xét thi đua tháng 9/2015, nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 10h00 ngày 21/9/2015.

- Kính mời GVCN xem QĐ xét điều kiện học tiếp của CĐN 13 và CĐN 14 trên Website phòng Đào tạo.

 

======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 03 ::.

======================