Lịch công tác tuần thứ 48 (Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 30/7/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

25/7

09h00 tại phòng Khách

Họp bàn chuẩn bị đón tiếp thí sinh

TP: Giám hiệu; lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn Kinh tế; bộ phận phần mềm; các thầy Sĩ, Vinh, Hiền

13h00 tại phòng Hội thảo

Báo cáo kết quả nhóm HEEAP 2016

TP: Tất cả giảng viên khoa Đ-ĐL

 

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông/bà: Thạnh, Thời Trung, Phi, Đại Nghĩa, Huy, Anh, Dzũng, Phúc, Quốc Văn, Vũ, Thanh Phước

THỨ BA
26/7

 

 

THỨ TƯ
27/7

 

 

THỨ NĂM
28/7

10h00 tại phòng Hội thảo

Họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp TCCN 14

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV,  Khoa/Bộ môn, GVCN

 

THỨ SÁU
29/7

 

 

THỨ BẢY

30/7

 

 

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 48 ::.

=======================