Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 14/8/2017 đến ngày 19/8/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
14/8

 

08h00 tại phòng Khách
Họp Giám hiệu-Đảng ủy

09h00 tại phòng thầy Xuân Lâm
Tách lịch đào tạo theo đơn vị
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, khoa GDĐC

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp nhóm ABET ngành Cơ khí

 

THỨ BA
15/8

 

 

THỨ TƯ
16/8

 

 

 

 

THỨ NĂM
17/8

 

 

08h00 tại phòng Khách
Tiếp đoàn công tác Bộ Công Thương
TP: Giám hiệu, P.TC-HC

08h30 tại phòng Hội thảo
Họp nhóm ABET ngành Điện-Điện tử
TP: Thành viên chủ chốt nhóm ABET của ngành Đ-ĐT
Kính mời: Các Thầy Hữu Vân, Đình Huấn, Văn Thiện

08h30 tại VP khoa Cơ khí Động lực
Họp bộ môn Ô tô
TP: Toàn thể GV bộ môn Ô tô

 

THỨ SÁU
18/8

 

 


THỨ BẢY
19/8

08h30 tại phòng Hội thảo
Gặp mặt ban tư vấn hai chuyên ngành Điện-Điện tử và Cơ khí
TP: Thành viên chủ chốt nhóm ABET và Ban tư vấn của hai ngành trên
Kính mời: Giám hiệu; các thầy Quang Trung, Tấn Dũng, Việt Dũng

 

========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 51 ::.
========================