Lịch công tác tuần thứ 33 (Từ ngày 13/4/2015 đến ngày 19/4/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

13/4

 

08h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp Giám hiệu

 

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng Hành chính

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

 

14h30 tại phòng Khách

Họp BCT ngày họp mặt cựu học sinh

TP: Giám hiệu; Trưởng các phòng, khoa và BM Kinh tế; TV Công đoàn; Đoàn TN-Hội SV

Kính mời: Thầy Hương Sơn (nguyên Phó Hiệu trưởng) 

THỨ BA
14/4

 

 

 

THỨ TƯ
15/4

 

 

 

 

THỨ NĂM
16/4

 

07h00 Chi bộ 5 đi Bình Thuận thẩm tra lý lịch quần chúng

(Đề nghị P.TC-HC bố trí xe 7 chỗ)

 

THỨ SÁU
17/4

 

 

 

THỨ BẢY

18/4

 

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

CHỦ NHẬT

19/4

08h30 tại Hội trường A

Họp mặt cựu HS-SV Cao Thắng nhân ngày truyền thống nhà trường, mừng 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và  chuẩn bị cho các hoạt động chào mừng 110 năm thành lập trường (1906-2016)

TP: Giám hiệu, cán bộ phòng, cán bộ khoa từ phó trưởng Bộ môn, BCH Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB, toàn thể CB-VC là cựu HS-SV của trường

 

Lưu ý:

-         Các đơn vị bình xét thi đua tháng 4/2015 và Học kỳ I (Năm học 2014-2015), nộp sổ thi đua về P.TC-HC ngày 20/4/2015.

-         Các khoa có mua sắm tài sản đấu thầu 2015 cần hoàn thành tiêu chuẩn và báo giá, nộp lại trong tuần.

========================

.:: Lịch công tác tuần thứ 33 ::.

========================