Lịch công tác tuần thứ 52 (Từ ngày 21/8/2017 đến ngày 26/8/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
21/8

08h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp Giám hiệu-Thường vụ Đảng ủy

10h00
tại phòng Khách
Họp Giám hiệu-Thường vụ Công đoàn

 

THỨ BA
22/8

08h30 tại phòng Hội thảo
Họp khoa Cơ khí và triển khai công tác nhóm ABET

10h00
tại phòng Khách
Tiếp Đại lý Toyota Lý Thường Kiệt
TP: Các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung, Thanh Bình, Minh Tài

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 8/2017
TP: Hội đồng thi đua

THỨ TƯ
23/8

08h00 tại phòng C1.2
Họp nhóm biên soạn giáo trình Công nghệ chế tạo máy
TP: Giảng viên dạy môn Công nghệ chế tạo máy
Kính mời thầy Hiệu trưởng đến dự

 

THỨ NĂM
24/8

08h30 tại phòng Hội thảo
Họp ABET ngành Điện-Điện tử
TP: Trưởng/phó khoa, bộ môn ngành Điện - Điện tử; giảng viên phụ trách các chuẩn đầu ra: 1, 2, 3, 4, 5, 6; các giảng viên liên quan.
Kính mời: Các thầy Đình Huấn, Hữu Vân, Văn Thiện

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét công nhận tốt nghiệp CĐN 14
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa/bộ môn, GVCN

THỨ SÁU
25/8

08h30 tại Hội trường A
Họp triển khai công tác chuẩn bị kiểm định ABET
TP: Cán bộ, giảng viên các bộ môn: ĐCN, ĐTCN, Cơ khí
Kính mời: Giảng viên giảng dạy các môn hỗ trợ hai ngành trên từ các khoa/bộ môn: GDĐC, Kinh tế, KTCS

 

THỨ BẢY
26/8

08h00 tại phòng C1.2
Họp nhóm biên soạn giáo trình Công nghệ chế tạo máy
TP: Giảng viên dạy môn Công nghệ chế tạo máy
Kính mời thầy Hiệu trưởng đến dự

 

Ghi chú:
- Các đơn vị xét thi đua tháng 8/2017, nộp sổ thi đua về phòng HC-QT trước 10h00 ngày Thứ Hai (21/8/2017).
- Kính mời các khoa/bộ môn, GVCN xem thông báo về học ghép và học kỳ phụ trên Website phòng Đào tạo.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 52 ::.
=======================