Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 04/03/2017) - có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
27/02

 

 

THỨ BA
28/02

 

 

THỨ TƯ
01/3

10h30 tại phòng khách
Họp Ban nữ công

14h00 tại phòng khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các ông: Chí Đức, Nam Trung

THỨ NĂM
02/3

 

 

THỨ SÁU
03/3

 

13h00 tại Hội trường A
Hội nghị giao ban Cán bộ Đoàn-Hội học kỳ II, năm học 2016-2017; Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp trường
TP: Các Đ/c BCH Đoàn, Hội sinh viên trường; Bí thư, Phó Bí thư, Chi hội trưởng, Chi hội phó các Chi đoàn, Chi hội

14h00 tại phòng Hội thảo
Hội thảo kết nối doanh nghiệp
TP:  Giám hiệu; Trưởng/Phó khoa, bộ môn

THỨ BẢY
04/3

07h00 Tham gia tư vấn tuyển sinh ở tỉnh (02 ngày)
TP: Các thầy Tấn Dũng, Việt Dũng, Văn Sĩ, Anh Hải; sinh viên

 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp KHCTT (từ tuần 25 đến tuần 26) của giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng về phòng Đào tạo trước ngày 04/3/2017.

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 27 ::.
=======================