Lịch công tác tuần thứ 52 (Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 27/8/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
22/8

 

10h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 8/2016
TP: Hội đồng thi đua

14h00 tại phòng Hội thảo
Báo cáo khoa học các đề tài:
- Nguyên lý vận hành và sửa chữa máy cắt dây Wire-EDM
- Thiết kế và thi công bộ điều khiển CNC
TP: Các nhóm nghiên cứu, nhóm sửa chữa máy Wire-EDM
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

THỨ BA
23/8

 

 

THỨ TƯ
24/8

 

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét ĐKHT năm 2-TCCN 2015
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, Khoa, Bộ môn, GVCN

THỨ NĂM
25/8

08h00 Duyệt kế hoạch thực tập BM ĐCN

10h00 Duyệt kế hoạch thực tập BM ĐTCN, BM ĐTTT
Địa điểm: Phòng Thầy Xuân Lâm
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng Đào tạo; Trưởng, phó Bộ môn theo lịch

10h00 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 3
TP: Đảng viên Chi bộ 3

13h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

13h30 Họp xét công nhận TN cho CĐN 13

14h30 Họp xét điều kiện học tiếp cho CĐN 14 và CĐN 15
Địa điểm: Phòng Hội thảo
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn, GVCN, Đoàn TN

THỨ SÁU
26/8

08h00 Duyệt kế hoạch thực tập BM CTCK, BM SCCK

09h00 Duyệt kế hoạch thực tập BM Ô tô

10h00 Duyệt kế hoạch thực tập BM TĐH, BM Điện lạnh, BM Tin học
Địa điểm: Phòng Thầy Xuân Lâm
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng Đào tạo; Trưởng, phó Bộ môn theo lịch

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp xét điều kiện học tiếp năm 2-CĐCN 15
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, các khoa, bộ môn, GVCN

THỨ BẢY
27/8

 

 

Lưu ý:
- Kính mời các khoa, bộ môn, GVCN xem thông báo số 1 về việc học ghép và học kỳ phụ thứ 7, CN trên Website của phòng Đào tạo.
- Các đơn vị bình xét thi đua tháng 8/2016, nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 09h00 ngày Thứ Hai, 22/8/2016.

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 52 ::.
=======================