Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 15/02/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
10/02

10h00 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

THỨ BA
11/02

09h00 tại phòng Khách

Tiếp nhóm Dự án nghiên cứu Maastricht 2020 về lĩnh vực ô tô (Trường Đại học Maastricht - Hà Lan)

TP: Các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung, Việt Khoa, Thành Nhật

 

THỨ TƯ
12/02

08h00-11h30 tại phòng Hội thảo:

08h00 Họp triển khai Hội thi học sinh, sinh viên giỏi nghề năm 2020
TP: Giám hiệu; phòng Đào tạo; Trưởng/Phó các khoa, bộ môn; Đoàn Thanh niên

08h30 Họp về việc đào tạo E-learning
TP: Giám hiệu; phòng Đào tạo; Trưởng/Phó các khoa, bộ môn

10h00 Họp về chỉnh lý chương trình đào tạo cho khóa 2020
TP: Giám hiệu; phòng Đào tạo; Trưởng/Phó các khoa, bộ môn

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp triển khai Đại hội Đảng các Chi bộ
TP: Đảng ủy viên, Chi ủy các Chi bộ

THỨ NĂM
13/02

08h00-12h00 tại Hội trường A
Hội thảo “Kỹ năng của thế kỷ 21 trong lớp học: Kỹ năng giải quyết vấn đề”
 TP: Các giảng viên đã đăng ký

09h00 tại phòng Khách
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

10h00-11h00 tại phòng Truyền thống
Làm việc với Giám đốc Trung tâm tri thức về phúc lợi và hỗ trợ công nghệ Tây Đan Mạch
TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình, cô Ngọc Bích

14h00 tại phòng khách
Họp kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (kiểm định Trường)
TP: Các thầy/cô trong nhóm KĐCL cơ sở GDNN

THỨ SÁU
14/02

08h00-12h00 tại Hội trường A
Hội thảo “Kỹ năng của thế kỷ 21 trong lớp học: Kỹ năng giải quyết vấn đề”
TP: Các giảng viên đã đăng ký

 

THỨ BẢY
15/02

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 24 ::.
=======================