Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 21/3/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
16/3

07h30 tại phòng Khách
Họp về liên kết đào tạo với VinFast
TP: Giám hiệu, thầy Thanh Phước, thầy Ngọc Thạnh

08h30 tại phòng Truyền thống
Họp giao ban trực tuyến
Chủ trì: Giám hiệu
TP: Theo quy định (Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng HC-QT họp tại phòng Truyền thống)

 

THỨ BA
17/3

 

 

THỨ TƯ
18/3

08h00 tại phòng họp số 01 - Trung tâm Giáo dục và Đào tạo phía Nam
Hội nghị BCH Đảng bộ Khối lần thứ 20
TP:  Đ/c Công Thành

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp kiểm định chất lượng chương trình đào tạo ngành Cơ Điện Tử và ngành Công nghệ thông tin
TP: Các thầy/cô trong nhóm viết báo cáo tự đánh giá

09h30 tại phòng Hội thảo
Họp kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (kiểm định Trường)
TP: Các thầy/cô trong nhóm viết báo cáo tự đánh giá

 

THỨ NĂM
19/3

08h00 tại phòng Khách
Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

08h30 tại phòng Hội thảo
Các khoa, bộ môn báo cáo công tác giảng dạy E-learning
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, đại diện cán bộ khoa, bộ môn

 

THỨ SÁU
20/3

10h00 tại  phòng Khách
Họp xét thi đua tháng 3/2020 và Học kỳ I (Năm học 2019-2020)
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BẢY
21/3

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 3/2020 và Học kỳ I (Năm học 2019-2020), nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Sáu, 20/3/2020.