Lịch công tác tuần thứ 49 (Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 06/8/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
01/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

THỨ BA
02/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h30 tại phòng Truyền thống
Hội nghị BCH Đoàn trường giữa nhiệm kỳ 2013-2016
TP: BCH Đoàn trường, đại diện Thành đoàn TP.HCM
Kính mời: Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng CTCT-HSSV

THỨ TƯ
03/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

THỨ NĂM
04/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

THỨ SÁU
05/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

08h00 tại Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM
Tham dự Hội nghị chuyên đề xây dựng Đảng
TP: Các Đ/c Công Thành, Quang Trung, Thanh Hiệp

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

THỨ BẢY
06/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

CHỦ NHẬT
07/8

07h00-11h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

13h00-16h30 tại Hội trường A
Nhận đăng ký xét tuyển
TP: Theo phân công

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 49 ::.
=======================