Lịch công tác tuần thứ 30 (Từ ngày 21/3/2016 đến ngày 26/03/206) - có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/3

 

 

THỨ BA

22/3

10h00 tại  phòng Khách

Họp Chi bộ 3

TP: Đảng viên Chi bộ 3

14h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp xét thi đua tháng 3/2016 và Học kỳ I (năm học 2015-2016)

TP: Hội đồng thi đua

THỨ TƯ

23/3

08h30 tại phòng Khách

Thương thảo Hợp đồng cung cấp thang máy khu nhà C

TP: Phòng QTĐS

Kính mời: Giám hiệu, P.TC-KT

14h00 tại phòng Khách

Họp Đảng ủy mở rộng

TP: Đảng ủy viên, Uỷ ban kiểm tra, Bí thư các Chi bộ

Kính mời: Hiệu trưởng

THỨ NĂM

24/3

08h30 tại Hội trường A

Họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn quý I/2016

TP: Lớp trưởng, lớp phó, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các lớp CĐCN, TCCN, CĐN khóa 2013, 2014, 2015

P.CTCT-HSSV chủ trì

Kính mời: Giám hiệu; đại diện các khoa, BM Kinh tế; các phòng Đào tạo, QTĐS, TC-HC

 

THỨ SÁU

25/3

08h00 tại Hội trường (lầu 1) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Q.3, TP.HCM)

Họp công tác tuyên giáo, an ninh sinh viên

TP: Đ/c Công Thành, Đ/c Quang Trung

13h30 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 6

TP: Đảng viên Chi bộ 6

Kính mời: Đảng ủy

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Họp Hội đồng KHCN cấp cơ sở nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2015 (do thầy Đỗ Chí Phi làm chủ nhiệm)

TP: Theo Quyết định đã gửi (Hội đồng 2), nhóm nghiên cứu chuẩn bị đề báo cáo

THỨ BẢY

26/3

 

 

Ghi chú:

- Các đơn vị bình xét  thi đua tháng 3/2016 và học kỳ I (năm học 2015-2016), nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 16h00 thứ Hai, 21/3/2016.

- Kính mời các khoa/bộ môn, GVCN xem thông báo số 1 trên Website phòng Đào tạo về việc học kỳ phụ vét cho CĐ 13.

- Đề nghị các khoa/bộ môn nộp danh sách HĐ thi tốt nghiệp khối CĐ 13 về phòng Đào tạo.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 30 ::.

=======================