Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 19/9/2016 đến ngày 24/9/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
19/9

07h30-11h30 tại phòng F4.10, F5.10 và Hội trường A
Sinh hoạt quy chế đầu khóa CĐCN 2016
(cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

10h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP:  Đảng viên Chi bộ 1

13h00-17h00 tại phòng F4.10, F5.10 và Hội trường A
Sinh hoạt quy chế đầu khóa CĐCN 2016 (cả tuần)
TP: Theo lịch phân công

THỨ BA
20/9

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua Tháng 9/2016
TP: Hội đồng thi đua

15h30 tại phòng Khách
Họp triển khai kế hoạch tổ chức HLĐN cho khóa 2016
TP: Đ/c Hảo, Đ/c Đô, Đ/c Công Tuấn và Tổ HLQS (theo danh sách)

THỨ TƯ
21/9

 

 

THỨ NĂM
22/9

10h00 tại phòng Hội thảo
Sinh hoạt GVCN khối CĐCN 2016
TP: Thầy Q.Trung, thầy V.Sĩ, GVCN CĐCN 16
Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ SÁU
23/9

 

 

THỨ BẢY
24/9

08h00-11h00 tại Sảnh B và Sân trường
HLQS ĐLĐN cho SV CĐ 2016
TP: Đ/c Hảo, Tổ HLQS (theo danh sách+lịch)

13h30-16h30 tại Sảnh B và Sân trường
HLQS ĐLĐN cho SV CĐ 2016
TP: Đ/c Hảo, Đ/c Đô, Tổ HLQS (theo danh sách+lịch)

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 9/2016, nộp sổ thi đua về phòng Tổ chức-Hành chính trước 10h00 ngày Thứ Ba (20/9/2016).

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 04 ::.
=======================