Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 12/01 đến ngày 17/01/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
12/01

07h30 tại phòng Hiệu trưởng
Giám hiệu hội ý
Mời Đ/c Hương Sơn, Đ/c Hữu Dũng, Đ/c Công Thành dự

08h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn Trường CĐ Quốc tế Hàn Quốc
TP: Ban Giám hiệu, P.KHCN&HTQT

 

14h00 tại phòng Đ/c Sơn
Họp giao ban xây dựng
TP: Theo quy định

THỨ BA
13/01

11h30 tại phòng Hội thảo
Họp Ban cán sự lớp CĐCN 2013
TP: P.CTCT-HSSV; Lớp trưởng, Lớp phó, BTCĐ các lớp CĐCN 2013

 

THỨ TƯ
14/01

 

 

THỨ NĂM
15/01

 

13h30 tại Hội trường A – Bộ Tư lệnh TP.HCM
Dự Hội nghị tổng kết công tác QS-QP 2014
TP: Đ/c Sơn, Đ/c Hảo

13h30 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

 

THỨ SÁU
16/01

 

 

THỨ BẢY

17/01

 

 


=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 20 ::.
=======================