Lịch công tác tuần thứ 33 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
13/4

 

 

THỨ BA

14/4

 

 

 

THỨ TƯ

15/4

 

 

 

 

THỨ NĂM

16/4

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

09h00 Họp trực tuyến chương trình đào tạo Kosen  (ngành Cơ điện tử)

TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Nhân, Thanh Bình, Việt Dũng, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thông

 

THỨ SÁU

17/4

 

 

THỨ BẢY

18/4

 

 

 

Lưu ý:

- Các đơn vị xét thi đua tháng 4/2020, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Hai, 20/4/2020.

- Các Khoa/Bộ môn nộp kế hoạch công tác tuần (từ tuần 29 đến tuần 32) của giảng viên thỉnh giảng (dạy E-learning) về phòng Đào tạo trước ngày 14/4/2020.