Lịch công tác tuần thứ 14 (Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
04/12

 

 

THỨ BA
05/12

10h00 tại phòng Khách
Họp Hội đồng kỷ luật Học sinh-Sinh viên
TP: Hội đồng kỷ luật HS-SV theo quy định, quản lý sinh viên các khối

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn Hợp đồng
TP: Hội đồng
Kính mời: Các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung, Chí Phi, Đại Nghĩa, Quang Huy, Hồng Anh, Đắc Chi, Văn Vũ, Ngọc Thông

THỨ TƯ
06/12

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp cải tiến môn học: Đồ án môn học và chấm điểm thường xuyên môn thực hành
TP: Giảng viên khoa Điện-Điện lạnh (không có giờ)
Kính mời: Giám hiệu; thầy Khánh Dư; trưởng, phó khoa và bộ môn thuộc khoa ĐT-TH

14h00 tại phòng Hội thảo
Khoa Điện-Điện lạnh báo cáo khoa học năm 2017
TP: Giảng viên khoa Điện-Điện lạnh
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, giảng viên quan tâm tham dự

THỨ NĂM
07/12

08h00 tại phòng F6.3
Khoa Điện tử-Tin học báo cáo khoa học năm 2017
TP: Giảng viên khoa ĐT-TH
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, giảng viên quan tâm tham dự

08h45 tại Công ty Cầu Tre
Tham quan và thảo luận về đào tạo nhân viên kỹ thuật của Công ty Cầu Tre
TP: Giám hiệu, thầy Xuân Lâm, thầy Phùng Tấn, thầy Quang Huy, thầy Thanh Nhân, thầy Nam Trung
(Đề nghị P.HC-QT bố trí xe 7 chỗ, khởi hành lúc 08h00)

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp Hội đồng Khoa học công nghệ cấp cơ sở (nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2017 của Trường CĐKT Cao Thắng)
TP: Hội đồng KHCN theo quyết định, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu chuẩn bị để báo cáo

THỨ SÁU
08/12

08h00 tại Trường ĐH CN Thực phẩm TP.HCM
Họp Cụm Tự vệ 7
TP: Đ/c Thanh Hảo

09h00 tại phòng Khách
Họp chuẩn bị Đại hội Công đoàn trường
TP: Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, Thường vụ Công đoàn
Kính mời: Thầy Khánh Dư, thầy Hữu Dũng

13h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ BẢY
09/12

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

Lưu ý:  Các phòng, khoa nộp bản kiểm kê về phòng KHCN&HTQT (hạn cuối ngày 10/12/2017).
Từ ngày 12/12/2017, P.KHCN&HTQT và P.TC-KT sẽ đối chiếu thực tế tại các khoa theo kế hoạch kiểm kê tài sản đã gửi đến các khoa.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 14 ::.
=======================