Lịch công tác tuần thứ 44 (Từ ngày 26/6/2017 đến ngày 01/7/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
26/6

 

13h30 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ BA
27/6

 

14h00 tại phòng Khách
Họp Đảng ủy
TP: Đảng ủy viên

 THỨ TƯ
28/6

 

 

THỨ NĂM
29/6

09h00 tại phòng Truyền thống
Họp Công đoàn cơ sở cụm 6 (6 Trường CĐ thuộc Liên đoàn Lao động TP.HCM)
TP: Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở 6 trường cao đẳng cụm 6
Kính mời: Giám hiệu, thầy Hữu Dũng

 

THỨ SÁU
30/6

08h00 tại phòng Hội thảo
Báo cáo chuyên đề Bộ điều khiển máy CNC và điều khiển Robot công nghiệp (tay máy Mitsubishi)
TP: Các nhóm nghiên cứu báo cáo
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các giảng viên quan tâm

 

 

THỨ BẢY
01/7

 

 

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 44 ::.
=======================