Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 02/01/2016)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

28/12

 

 

THỨ BA

29/12

 

13h30 tại Phòng Khách

Họp Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên, ủy ban kiểm tra

Kính mời: Hiệu Trưởng

THỨ TƯ

30/12

09h00 tại phòng Hội thảo

Họp toàn thể giảng viên khoa Cơ khí

TP: Toàn thể GV khoa Cơ khí, P.TC-HC

Kính mời: Giám hiệu

13h30 tại Hội trường A

Họp lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp

Nội dung: Sinh hoạt định kỳ Qúy IV

P.CTCT-HSSV thông báo và chủ trì

 

13h30 tại phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn công tác

TP: Hội đồng

Kính mời các ông/bà: Kết, Thạnh, Khưa, Thuận, Phi, Huy, Anh, Thanh Bình, Dzũng, Phúc, Văn, Vũ

 

15h00 tại phòng Khách

Họp xét nâng tiền lương 2016 và nâng PCTNNG 2016

TP: Hội đồng

THỨ NĂM

31/12

 

 

THỨ SÁU

01/01/2016

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ BẢY

02/01/2016

 

 

Lưu ý: Các đơn vị kiểm kê và nộp về phòng chức năng tổng hợp theo quy định.

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 18 ::.

=======================