Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 10/9/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
05/9

 

10h30 tại phòng Hiệu trưởng
Hội ý Giám hiệu
Mời các Đ/c Trưởng, phó phòng

 

 

THỨ BA
06/9

 

 

THỨ TƯ
07/9

 

 

 

14h00 tại phòng Khách
Họp Đảng ủy mở rộng
TP: Đảng ủy viên, Uỷ ban kiểm tra, Bí thư các Chi bộ
Kính mời: Hiệu trưởng

 

THỨ NĂM
08/9

 

 

THỨ SÁU
09/9

 

08h30 Kiểm tra 5S các phòng, khoa
TP: Giám hiệu, nhóm An toàn, P.QTĐS, Thầy Hảo

 

 

THỨ BẢY

10/9

 

08h00 tại Hội trường A
Sinh hoạt nghiệp vụ giáo viên
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, P.TC-HC, các giảng viên theo danh sách đăng ký

 

13h30 tại Hội trường A
Sinh hoạt nghiệp vụ giáo viên
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, P.TC-HC, các giảng viên theo danh sách đăng ký

Lưu ý: Phòng Đào tạo xét lại điều kiện học tiếp cho CĐN 14 và CĐN 15. Phòng Đào tạo sẽ nhận điểm đến 08h00 ngày 07/09/2016 để xét. Những điểm vào sau thời điểm này sẽ được xét vào kỳ sau. Kết quả xét mới sẽ gửi về khoa/bộ môn và đưa lên Website của phòng Đào tạo lúc 08h00 ngày 09/09/2016.

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 02 ::.
=======================