Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 31/7/2017 đến ngày 06/8/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
31/7

08h00 tại phòng Hội thảo
Hội nghị tập thể lãnh đạo (mở rộng)
TP: Giám hiệu; Đảng ủy; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp Giám hiệu-Đảng ủy

10h00 tại phòng Hội thảo
Họp cán bộ chủ chốt
TP: Giám hiệu; Đảng ủy; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng; Trưởng, phó bộ môn; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn TN

14h00 tại phòng Thầy Xuân Lâm
Họp Giám hiệu-Đảng ủy

 

THỨ BA
01/8

 

 

THỨ TƯ
02/8

 

 

THỨ NĂM
03/8

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp nhóm ABET Điện-Điện tử
TP: Trưởng/Phó khoa, bộ môn; giảng viên phụ trách outcome; giảng viên hỗ trợ

14h00 tại phòng Thầy Xuân Lâm
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các Thầy: Đình Huấn, Văn Thiện, Đình Kết, Ngọc Thạnh, Thời Trung, Chí Phi, Đại Nghĩa, Bá Phúc, Trọng Đính, Nguyễn Duy, Chí Đức, Nam Trung, Ngọc Thông

THỨ SÁU
04/8

09h30 tại phòng Hội thảo
Họp khoa cơ khí
TP: Giảng viên khoa cơ khí

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp góp ý lịch đào tạo năm học 2017-2018 (lần 1)
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.CTCT-HSSV; Trưởng, phó khoa/bộ môn

THỨ BẢY
05/8

 

 

CHỦ NHẬT
06/8

06h30 Thăm chiến sĩ mùa hè xanh mặt trận Bến Tre
TP: Đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Chi bộ 6
(Xe trường khởi hành lúc 06h30)

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 49 ::.
=======================