Lịch công tác tuần thứ 35 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 02/5/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
27/4

08h00 tại phòng Khách

Họp trang bị theo chương trình mục tiêu

TP: Giám hiệu, phòng KHCN&HTQT, Trưởng khoa Cơ khí, Trưởng khoa CNTT

 

09h00 tại phòng Hội thảo

Họp Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên

 

THỨ BA

28/4

08h00 tại Hội trường A

Họp giao ban đào tạo

TP: Giám hiệu, Trưởng/Phó các đơn vị, Trưởng/Phó các bộ môn

 

THỨ TƯ

29/4

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

 

THỨ NĂM

30/4

NGHỈ LỄ

THỨ SÁU

01/5

NGHỈ LỄ

THỨ BẢY

02/5