Lịch công tác tuần thứ 17 (Từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

21/12

09h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 6

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 6

Kính mời: Đại diện Đảng ủy trường, đại diện UBKT Đảng bộ Trường

14h00 tại phòng Hội thảo

Hội đồng KHCN cấp trường nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2015:

- 14h00 Hội đồng I (Thầy Khánh Dư làm chủ nhiệm)

- 15h00 Hội đồng II (Thầy Chí Phi làm chủ nhiệm)

TP: Theo Quyết định

 

14h00 tại phòng Đ/c Công Thành - Phó Hiệu trưởng

Họp về hoạt động dịch vụ năm 2016

TP: Đ/c Công Thành (chủ trì), Đ/c Thanh Nhã, Đ/c Hữu Dũng, Đ/c Chí Phi (Ban TTND), Đ/c Đình Kha

 

15h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp xét thi đua tháng 12/2015

TP: Hội đồng thi đua

THỨ BA
22/12

09h00-17h00 tại Hội trường A

Vòng sơ loại cuộc thi Funny Led

TP: Đại diện BCH Đoàn trường, Chi đoàn GV khoa Đ-ĐL, GV BM Tự động hóa, các đội thi

 

09h15 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 5

Nội dung: Kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 5

Kính mời: Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên

15h00 tại phòng Hội  thảo

Họp mặt kỷ niệm 26 năm ngày thành lập Hội CCB VN, 71 năm ngày thành lập QĐNDVN 22/12, tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu, công tác QS-QP năm 2015

TP: Đ/c Công Thành, BCH Đại đội Tự vệ; các cán bộ tự vệ a, b, KĐ; Hội viên CCB; CB, CSTV được khen thưởng (theo danh sách)

- CCB đeo huy hiệu CCB; CB, CSTV mặc quân phục

- Đề nghị P.QTĐS chuẩn bị máy chiếu (Đ/c Thành Tuyên – K.CKĐL hỗ trợ)

THỨ TƯ
23/12

09h00 tại phòng Hội thảo

Họp khoa Cơ khí Động lực

Nội dung: Đánh giá viên chức

TP: Giảng viên K.CKĐL

14h00 tại phòng Khách

Họp Đảng ủy

TP: Đảng ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020), Thường vụ Đảng ủy (nhiệm kỳ 2010-2015), Đ/c Thanh Nhã

 

17h30 tại Hội trường A

Chung kết cuộc thi Funny Led

Kính mời: Giám hiệu; đại diện các phòng, khoa; BCH Đoàn trường; Chi đoàn GV khoa Đ-ĐL, GV BM Tự động hóa, GV HEEAP

THỨ NĂM
24/12

 

 

THỨ SÁU
25/12

08h45 tại phòng Hội thảo

Hội thảo về Syllabus (Jica)

TP: Theo danh sách mời

 

THỨ BẢY

26/12

08h00 tại phòng Truyền thống

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định

 

 

Lưu ý: Khoa/Bộ môn nộp KHCCT của giảng viên cơ hữu (tuần 14 -17, tuần 18-22) và giảng viên thỉnh giảng (tuần 14-17) về phòng Đào tạo trước ngày 31/12/2015.

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 17 ::.

=======================