Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 09/9/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
04/9

NGHỈ BÙ LỄ 02/9

THỨ BA
05/9

- Các lớp học tập theo kế hoạch và thời khóa biểu
- Các khoa, bộ môn rà soát tình hình giảng dạy
- Phòng CTCT-HSSV nắm sĩ số HS-SV để báo cáo Giám hiệu

THỨ TƯ
06/9

 

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời: Các thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung, Đắc Chi, Hoàng Duy, Thanh Nhân, Xuân Dũng, Nguyễn Duy, Bá Phúc, Trọng Đính, Văn Vũ, Văn Thông, Ngọc Thông

THỨ NĂM
07/9

08h30 Kiểm tra 5S tất cả các phòng, khoa, bộ môn
TP: Các thầy/cô Công Thành, Thanh Bình, Thanh Nghĩa, Tấn Thành, Thành Nhật, Hải Sơn, Thành Phong, Thanh Hảo, Bình Phước

 

THỨ SÁU
08/9

 

 

THỨ BẢY
09/9

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 01 ::.
=======================