Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 11/11/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
05/11

09h00 tại Sảnh nhà B
Hướng dẫn hình thức và quy tắc chấm điểm cuộc thi “Kỹ năng hàn tay điện tử IPC CKC 2018”
TP: Giảng viên bộ môn Điện tử Viễn thông và bộ môn Điện tử Công nghiệp; thí sinh tham gia cuộc thi

 

 

THỨ BA
06/11

 

 

THỨ TƯ
07/11

07h00 tại Sảnh nhà B
Thi vòng loại cuộc thi “Kỹ năng hàn tay điện tử IPC CKC 2018”
TP: Giảng viên bộ môn Điện tử Viễn thông và bộ môn Điện tử Công nghiệp; thí sinh tham gia cuộc thi
Kính mời: Giám hiệu, Đoàn Thanh niên, các giảng viên quan tâm tham dự

 

THỨ NĂM
08/11

08h30 tại Khách sạn Fortuna
(6B Láng Hạ, Hà Nội)
Hội thảo đối thoại chính sách về Lối sống bền vững – Sáng kiến Văn phòng Xanh
TP: Thầy Quang Trung

 

THỨ SÁU
09/11

07h30-09h00 tại phòng C7.8
Sinh hoạt CLB Tiếng Anh - Chủ đề "Food"
Kính mời: Qúy thầy/cô và các em HSSV quan tâm tham dự

14h00 tại phòng Truyền thống
Họp xét chuyển giai đoạn Hợp đồng làm việc tháng 11/2018
TP: Hội đồng
Kính mời các thầy: Ngọc Thạnh, Thời Trung, Văn Thuận, Đắc Chi, Hoàng Duy, Bá Phúc, Công Khanh, Văn Vũ, Văn Thông

15h00-16h30 tại phòng C7.8
Sinh hoạt CLB Tiếng Anh - Chủ đề "Food"
Kính mời: Qúy thầy/cô và các em HSSV quan tâm tham dự

THỨ BẢY
10/11

07h30 tại phòng E2.2
Khoa GDĐC báo cáo khoa học
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các giảng viên quan tâm tham dự

 

CHỦ NHẬT
11/11

08h00 tại Trường CĐ Công nghiệp Huế
Thẩm định chuẩn đầu ra ngành Tự động hóa công nghiệp và ngành Điện tử công nghiệp
TP: Các thầy/cô Đình Kha, Đắc Chi, Thanh Bình, Thanh Nhân, Xuân Dũng, Hoàng Duy

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 10 ::.
=======================