Lịch công tác tuần thứ 31 (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 01/4/2017) - Có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
27/3

08h45 tại Văn phòng khoa Cơ khí Động lực
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

14h00 tại phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Đảng viên Chi bộ 4

THỨ BA
28/3

10h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

10h00 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 3
TP: Đảng viên Chi bộ 3

 

THỨ TƯ
29/3

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp về các môn kỹ thuật cơ sở trong các ngành đào tạo
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, bộ môn Kỹ thuật cơ sở và các bộ môn chuyên ngành có liên quan

14h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 2
TP: Đảng viên Chi bộ 2

14h00 tại phòng Khách
Tiếp đại diện Công ty Sam Sung
TP: Các thầy K.Hoạch, Q.Trung, V.Dzũng; Trưởng, Phó bộ môn Điện tử viễn thông

THỨ NĂM
30/3

08h30 tại Trường ĐH CN Thực phẩm TP.HCM
Họp Cụm Tự vệ 7
TP: Đ/c Thanh Hảo

09h00 tại phòng Hội thảo
- Báo cáo thiết kế hệ thống thủy lực máy thử kéo
- Báo cáo bộ điều khiển CNC

TP: Các nhóm nghiên cứu, giảng viên quan tâm
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT

14h00 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các thầy Vũ Dzũng, Thanh Nhân

THỨ SÁU
31/3

Các Bộ môn nộp kế hoạch đào tạo các ngành cao đẳng chỉnh sửa đã được duyệt

14h00 tại phòng Khách
Họp triển khai công việc ngày 03/4/2017 về trật tự tại ký túc xá
TP: Các thầy C.Thành, Th.Nhã, V.Sửu, T. Đỉnh; P.TC-HC; thầy Hảo và đại diện tự vệ trường; Ô.Hồng (bảo vệ KTX); bà Phấn (bộ phận giữ xe ký túc xá)

THỨ BẢY
01/4

07h00 tại phòng F7.3
Thi thực hành nghề Thiết kế Web
(Hội thi HS-SV giỏi nghề lần 9-2017)
TP: Thành đoàn TP.HCM, Đoàn Thanh niên, Trưởng/Phó khoa ĐT-TH, Trưởng/Phó Bộ môn Tin học, giảng viên coi thi, thí sinh các trường

07h30 tại Hội trường A
Hội thảo “Ứng dụng Solidworks trong thiết kế cơ khí và chế tạo Mini car”
TP: Công ty SADC, Ban tổ chức và thí sinh tham gia cuộc thi (65 đội thi), giảng viên khoa CK-ĐL, giảng viên quan tâm tham dự

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp triển khai công tác tuyển sinh 2017
TP: Giám hiệu; P.Đào tạo; P.TC-HC; P.CTCT-HSSV; Trưởng, Phó khoa và bộ môn

09h30 tại phòng Truyền thống
Họp Ban liên lạc cựu học sinh
TP: Giám hiệu; các thầy Đình Kha, Thanh Nhã, Quang Trung, Phùng Tấn, Văn Sĩ, Hiếu Để, Thanh Hiệp; Ban liên lạc cựu học sinh

 

Lưu ý: Khoa, bộ môn nộp KHCTT từ tuần 27 đến tuần 30 của giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng về phòng Đào tạo trước ngày 1/4/2017.
=====================
.:: Lịch công tác tuần thứ 31 ::.
=====================