Lịch công tác tuần thứ 42 (Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 23/6/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/6

 

 

THỨ BA
19/6

09h00 tại phòng Khách
Tiếp Trưởng phòng tìm kiếm tài năng Công ty TNHH Schindler Việt Nam
TP: P.KHCN&HTQT

10h00 tại phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

10h45 tại Hội trường A
Hội thảo chương trình đào tạo liên kết giữa Công ty TNHH Schindler Việt Nam và Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
TP: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, khoa Cơ khí, bộ môn Cơ Điện tử

 

THỨ TƯ

20/6

 

 

14h00 tại phòng Khách
Họp xét thi đua tháng 6/2018
TP: Hội đồng thi đua

THỨ NĂM
21/6

09h00 tại phòng Khách
Họp về đào tạo
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, đại diện tổ phần mềm

 

THỨ SÁU
22/6

 

13h30 tại phòng Hội thảo
Khoa Cơ khí báo cáo khoa học đợt 1/2018
TP: Hội đồng khoa học khoa Cơ khí, giảng viên đăng ký báo cáo
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các giảng viên quan tâm

THỨ BẢY
23/6

08h00 tại phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

 

Lưu ý:
- Các đơn vị xét thi đua tháng 6/2018, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 10h00 ngày Thứ Tư (20/6/2018).
- Đề nghị các khoa/bộ môn gửi Danh sách Hội đồng thi tốt nghiệp của CĐN 15, gồm: Trưởng tiểu ban, Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban chấm thi (vui lòng ghi rõ chức vụ) về phòng Đào tạo trước ngày Thứ Năm (21/6/2018).
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 42 ::.
=======================