Lịch công tác tuần thứ 12 (Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
14/11

 

14h00 tại phòng Khách

Họp Ban nữ công (phân công nhiệm vụ Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường)

Kính mời: Thường vụ Công đoàn

THỨ BA
15/11

10h00 tại phòng Hội thảo

Họp với GVCN các lớp được huy động tham gia Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường

Chủ trì: P.CTCT-HSSV

 

THỨ TƯ
16/11

 

THỨ NĂM
17/11

 

16h00 tại Sân trường

Tập dượt Chương trình Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: GVCN và HSSV các lớp được điều động

 

17h00 tại Sân trường

Tập dượt đội hình theo kịch bản Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: Ban tổ chức, 46 HSSV (P.CTCT-HSSV điều động)

THỨ SÁU
18/11

08h00 tại Sân trường

Tổng dượt đội hình theo kịch bản Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: Ban tổ chức

17h00 tại Sân trường

Duyệt tổng thể chương trình, kiểm tra toàn bộ việc chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: Ban tổ chức, các thành phần được điều động

THỨ BẢY
19/11

07h00 tại Sân trường

Tổ chức Lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 110 năm thành lập trường

TP: Toàn thể CB-GV-VC (kể cả GV thỉnh giảng, nhân viên Hợp đồng vụ việc)

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 12 ::.
=======================