Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
06/02

 

 

THỨ BA
07/02

 

 

THỨ TƯ
08/02

 

 

THỨ NĂM
09/02

08h00 Tại Phòng Hội Thảo
Duyệt Nội dung và Triển khai quản trị web “Giới thiệu việc làm & Kết nối doanh nghiệp”
TP: T. Kha, T. Trung, C. Bình, T. Tấn, Thanh Hiệp, T. Sĩ, T Để, T Hậu, T. Vinh, T. Hiền (TV)
Kính mời: Giám Hiệu

 

THỨ SÁU
10/02

08h00 Tại Hội Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM
Hội Nghị Quán Triệt NQ TW4, Khóa XII
TP: Đảng Ủy Viên, Bí Thư Các Chi Bộ

 

THỨ BẢY
11/02

 

 

CHỦ NHẬT
12/02

7h00 Tại ĐH Quốc Gia TP. HCM
Tư Vấn Tuyển Sinh
TP: Việt Dũng, Văn Sĩ,  SV
Xe khởi hành tại trường lúc 06h00

 

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 24 ::.
=======================