Lịch công tác tuần thứ 16 (Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

14/12

08h00 tại phòng Hiệu trưởng

Hội ý Giám hiệu -Thường vụ Đảng ủy

14h00 tại phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 4

Nội dung: Đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2015

TP: Đảng viên Chi bộ 4

 

15h00 tại phòng Truyền thống

Hiệu trưởng, Trưởng phòng TC-HC họp với Trưởng, Phó Khoa và Bộ môn khoa ĐT-TH

THỨ BA
15/12

 

 

THỨ TƯ
16/12

 

14h00 tại phòng Khách

Họp BCH Công đoàn và tổ trưởng Công đoàn

Nội dung: Báo cáo hoạt động Công đoàn Qúy IV/2015, triển khai công tác Qúy I/2016

Kính mời: Đảng ủy

THỨ NĂM
17/12

10h00 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 1

Nội dung: Kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 1

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

14h00 tại phòng Truyền thống

Tiếp đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo

TP: Giám hiệu, Trưởng, Phó các phòng Đào tạo, CTCT-HSSV, TC-HC, TC-KT

THỨ SÁU
18/12

09h00 tại Cục Công tác phía Nam – Bộ Công Thương (45 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM)

Họp về xây dựng cơ sở dữ liệu và thiết lập trang Web giới thiệu việc làm cho sinh viên

TP: Thầy Xuân Lâm, Thầy Thanh Hiệp

13h45 tại Khách sạn New World

Dự chương trình phát học bổng nữ sinh viên kỹ thuật - HEEAP 2015

TP: Thầy Xuân Lâm, Cô Thanh Bình, Thầy Thanh Hiệp (Đề nghị P.TC-HC bố trí xe)

(P.CTCT-HSSV thông báo đến 12 SV nhận học bổng)

THỨ BẢY

19/12

 

 

Lưu ý:

- Các đơn vị bình xét thi đua tháng 12/2015, nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 10h00 ngày Thứ Hai, 21/12/2015.

- Các khoa nộp báo cáo khoa học về P.KHCN&HTQT để làm chế độ năm 2016.

- Các đơn vị tiến hành kiểm kê theo quy định đã thông báo.

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 16 ::.

=======================