Tuyển Sinh

Tin Tức | Thông Báo | Lịch Công Tác Tuần | Video clips | Tin Cao Thắng

 Lễ Tổng kết & Trao Bằng Tốt nghiệp là ngày tôn vinh sự thành đạt của sinh viên sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường, là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mỗi Tân kỹ sư thực hành, tân cử nhân thực hành.
  • Thông báo về việc cấp email có dạng MSSV@caothang.edu.vn cho Sinh viên Khóa 2022-2025
  • Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)
  • Lịch công tác tuần thứ 05 (Từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022)
  • Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022)
  • E-Learning

    Tin tức từ Phòng - Khoa

    Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9