Lịch công tác tuần thứ 38 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 23/5/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/5

 

 

THỨ BA

19/5

 

14h00 tại phòng Hội thảo

Giao ban đào tạo và nền nếp học tập tại Trường

TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng, Phó các bộ môn

(Giảng viên có giờ không dự họp)

THỨ TƯ

20/5

10h00 tại phòng Khách

Họp xét thi đua tháng 5/2020

TP: Hội đồng thi đua

 

 

 

THỨ NĂM

21/5

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp về kiểm định Trường
TP: Các thầy/cô trong nhóm viết báo cáo tự đánh giá; Trưởng các BM chuyên ngành

13h30 tại phòng Khách

Tiếp Công ty TNHH FESTO Việt Nam về việc trao học bổng cho sinh viên ngành Cơ điện tử

TP: Các thầy Quốc Văn, Thanh Phước

Kính mời: Giám hiệu

THỨ SÁU

22/5

08h00 tại phòng Khách

Họp về kiểm định Trường

TP: Giám hiệu; các thầy/cô Thanh Nhân, Thanh Bình, Việt Dũng

Kính mời: Thầy Khánh Dư

 

09h00 tại phòng Truyền thống

Làm việc với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

TP: Giám hiệu; các thầy Thanh Nhân, Văn Thành, Chí Phi

14h00 tại phòng Truyền thống

Họp về Hợp tác liên kết đào tạo với Trường ĐH  Bách Khoa Tp.HCM

TP: Giám hiệu; các thầy/cô Việt Dũng, Ngọc Thạnh, Thời Trung, Khánh Trình, Thanh Bình.

THỨ BẢY

23/5

 

 

Lưu ý:

- Các đơn vị xét thi đua tháng 5/2020, nộp sổ thi đua về phòng HC-QT trước 09h00 ngày Thứ Tư, 20/5/2020.

- Phòng CTCT-HSSV kiểm tra nền nếp dạy và học, sĩ số HSSV các lớp; báo cáo trong cuộc họp giao ban đào tạo vào lúc 14h00 ngày 19/5/2020.