Lịch công tác tuần thứ 15 (Từ ngày 05/12/2016 đến ngày 11/12/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
05/12

 

14h00 tại phòng Khách
Họp Giám hiệu và Đảng ủy

THỨ BA
06/12

07h30-17h00 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 3
Học Nghị quyết (Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7)
TP: Các Đ/c Đình Kha, Quang Trung, Phùng Tấn, Thanh Bình

 

THỨ TƯ
07/12

10h00 tại phòng Khách
Họp Công đoàn
TP: Tổ trưởng các tổ Công đoàn
Kính mời: Thầy Hữu Dũng

 

THỨ NĂM
08/12

08h30 tại phòng thầy Xuân Lâm
Kiểm tra giáo trình nội bộ (lần 10)
TP: Giám hiệu, phòng Đào tạo và theo danh sách giảng viên chủ biên

 

THỨ SÁU
09/12

 

14h00 tại phòng Khách
Họp Hội đồng kỷ luật HSSV
TP: Hội đồng kỷ luật HSSV theo quy định, QLSV các khối

THỨ BẢY
10/12

08h00 tại phòng Hội thảo
Khoa Cơ khí báo cáo khoa học năm 2016
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các GV quan tâm tham dự

08h00 tại phòng F6.3
Khoa ĐT-TH báo cáo khoa học năm 2016
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các GV quan tâm tham dự

08h00 tại Văn phòng Bộ môn Kinh tế
Bộ môn Kinh tế báo cáo khoa học năm 2016
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT, các GV quan tâm tham dự

 

CHỦ NHẬT
11/12

08h30-15h00 tại phòng Hội thảo
Tiến sĩ Yinong Chen (ASU) hướng dẫn về chủ đề “Robotics workshop for students” 
TP: 20 SV các ngành Điện-Điện tử, Cơ khí, Cơ điện tử, Tự động hóa đã đăng ký tham dự

 

Lưu ý:  - Các đơn vị phòng, khoa, bộ môn tiến hành kiểm kê như đã thông báo.
GVCN gửi đề nghị xóa tên HSSV nghỉ học cho QLSV trước ngày 06/12/2016.
======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 15 ::.
======================