Lịch công tác tuần thứ 34 (Từ ngày 20/4/2020 đến ngày 25/4/2020)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
20/4

09h30 tại phòng Khách

Họp xét thi đua tháng 4/2020

TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ BA

21/4

 

 

 

THỨ TƯ

22/4

 

 

 

 

THỨ NĂM

23/4

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV (trực tuyến)

TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh nCoV

 

08h45 Họp về việc giảng dạy các môn học đại cương (trực tuyến)

TP: Giám hiệu; P.Đào tạo, P.HC-QT, cán bộ khoa GDĐC

Kính mời: Cô Thanh Hoa

 

09h00 tại phòng Hội thảo
Họp kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin
TP: Các thầy/cô trong nhóm viết báo cáo tự đánh giá

 

THỨ SÁU

24/4

08h00 Họp giao ban chung (trực tuyến)

TP: Theo quy định

(Giám hiệu, Trưởng phòng HC-QT họp tại phòng Multimedia (B1.3))

(Qúy thầy/cô có giờ dạy, báo về P.HC-QT (Thầy Thanh Nhân))

 

THỨ BẢY

25/4

 

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 4/2020, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Hai, 20/4/2020.