Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 23/01/2016) - Có bổ sung

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

18/01

07h00 tại Phòng Đào tạo

Hội nghị viên chức cấp tổ P.Đào tạo

TP: Toàn thể CB-VC phòng Đào tạo

 

08h00 tại Văn phòng Khoa GDĐC

Hội nghị viên chức cấp tổ khoa GDĐC

TP: Toàn thể giảng viên K.GDĐC (kể cả GV thỉnh giảng)

 

09h15 tại Văn phòng Bộ môn Kinh tế

Hội nghị viên chức cấp tổ BM. Kinh tế

TP: Toàn thể giảng viên BM. Kinh tế (kể cả GV thỉnh giảng)

 

THỨ BA

19/01

08h00 tại phòng Khách

Hội nghị viên chức cấp tổ P.TC-HC

TP: Toàn thể CB-VC phòng TC-HC, nhân viên hợp đồng

 

THỨ TƯ

20/01

09h00 Tham quan Trường ĐH Việt Đức

TP: Cô Thanh Bình,  đại diện các khoa Cơ khí (2), khoa Đ-ĐL (2), khoa ĐT-TH (2)

Xe trường xuất phát lúc 07h30

 

09h00 tại phòng Quản trị Đời sống

Hội nghị viên chức cấp tổ P.QTĐS

TP: Toàn thể CB-VC phòng QTĐS, nhân viên hợp đồng

14h00 tại phòng CTCT-HSSV

Hội nghị viên chức cấp tổ P.CTCT-HSSV

TP: Toàn thể CB-VC phòng CTCT-HSSV

 

THỨ NĂM

21/01

08h30 tại phòng Truyền thống

Tiếp ADB

TP: Giám hiệu, Cô Bình (P.KHCN&HTQT), Thầy Phùng Tấn (K.Cơ khí), P. Đào tạo

10h00 Đi khảo sát doanh nghiệp theo hướng dẫn của Khoa Cơ khí

10h00 Thầy Xuân Lâm, Thầy Việt Dũng, Thầy Vũ Dzũng  làm việc tiếp về khảo sát Tin học tại phòng Truyền thống

 

10h00 tại phòng Hội thảo

Hội đồng KHCN Bộ Công Thương nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2015 của Trường CĐ Kỹ  thuật Cao Thắng (do Thầy Đào Khánh Dư làm chủ nhiệm đề tài)

TP: Hội đồng KHCN cấp Bộ, Nhóm nghiên cứu chuẩn bị để báo cáo

Kính mời Qúy Thầy/Cô quan tâm tham dự

13h00  tại Văn phòng khoa Đ-ĐL

Hội nghị viên chức cấp tổ khoa Đ-ĐL

TP: Toàn thể giảng viên K.Đ-ĐL (kể cả GV thỉnh giảng)

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng

Họp xét thi đua tháng 01/2016

TP: Hội đồng thi đua

THỨ SÁU

22/01

08h00 tại phòng Hội thảo

Hội nghị viên chức cấp tổ Khoa CK-ĐL

TP: Toàn thể giảng viên K.CK-ĐL (kể cả GV thỉnh giảng)

Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn tham dự

 

10h00 tại P.KHCN&HTQT

Hội nghị viên chức cấp tổ  P.KHCN&HTQT và P.TC-KT

TP: Toàn thể CB-VC phòng KHCN&HTQT và phòng TC-KT

14h00 tại phòng Hội thảo

Hội nghị viên chức cấp tổ khoa Cơ khí

TP: Toàn thể giảng viên K.Cơ khí (kể cả GV thỉnh giảng)

 

14h00 tại Văn phòng khoa ĐT-TH

Hội nghị viên chức cấp tổ khoa ĐT-TH

TP: Toàn thể giảng viên K.ĐT-TH (kể cả GV thỉnh giảng)

THỨ BẢY

23/01

 

13h00 tại phòng Khách

Khoa Cơ khí Động lực tiếp đại diện Công ty Toyota Việt Nam

TP: Các Thầy Ng.Thạnh, Th.Trung, M. Tài

 

 Ghi chú:

- Các đơn vị bình xét thi đua tháng 01/2016, nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 16h00 ngày 20/01/2016.

- Kính mời các Tổ Công đoàn nhận quà Tết tại phòng Y tế vào lúc 09h00, ngày Thứ Năm, 21/01/2016.

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 20 ::.

=======================