Lịch công tác tuần thứ 1 (Từ ngày 29/8/2016 đến ngày 03/9/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
29/8

Các lớp học tập bình thường theo kế hoạch và thời khóa biểu
Thời gian học lý thuyết: 06h30-11h30

08h45 tại Văn phòng khoa Cơ khí Động lực
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

10h30 tại phòng Hiệu trưởng
Giám hiệu hội ý
Mời Trưởng, phó các phòng Đào tạo, TC-HC, CTCT-HSSV

Các lớp học tập bình thường theo kế hoạch và thời khóa biểu
Thời gian học lý thuyết: 12h30-17h30

15h30 tại phòng Truyền thống
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

THỨ BA
30/8

 

 

THỨ TƯ
31/8

08h00 tại phòng Hội thảo
Tuyển dụng giảng viên
TP: Hội đồng
Kính mời: Trưởng, phó khoa và bộ môn các ngành Cơ khí, Cơ khí động lực, Điện Công nghiệp, Nhiệt lạnh

13h30 tại phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn công tác
TP: Hội đồng
Kính mời các ông: Huấn, Dương, Thạnh, Thời Trung

14h00 tại phòng Khách
Tiếp 06 giảng viên mới để hướng dẫn thủ tục làm việc
TP: P.TC-HC

THỨ NĂM
01/9

10h00 tại phòng Khách
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

 

THỨ SÁU
02/9

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

THỨ BẢY
03/9

Các lớp học tập, thực tập bình thường theo lịch đào tạo

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 01 ::.
=======================