Lịch công tác tuần thứ 34 (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
17/4

 

 

THỨ BA
18/4

09h00 tại phòng Hội thảo
Báo cáo tổng hợp phần thiết kế cơ khí và hệ thống điện điều khiển máy kéo nén
TP: Các nhóm nghiên cứu báo cáo, các bộ môn liên quan
Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ TƯ
19/4

 

 

THỨ NĂM
20/4

 

13h30 tại Hội trường A
- Họp cán bộ lớp, cán bộ Đoàn khối CĐCN, CĐN các khóa 2014, 2015, 2016; TCCN các khóa 2015, 2016
- Phòng Đào tạo phổ biến công tác tuyển sinh năm 2017
TP: Phòng CTCT-HSSV chủ trì
(GVCN thông báo cán bộ lớp tham dự đầy đủ)
Kính mời: Giám hiệu; đại diện các phòng TC-HC, QT-ĐS, Đào tạo; đại  diện các Khoa, Bộ môn (bắt đầu từ 14g15)

THỨ SÁU
21/4

08h00-11h00 tại Hội trường A
Vòng bán kết cuộc thi Olympic Tin học lần thứ 3-năm 2017
Kính mời: Qúy Thầy/Cô và các bạn HS-SV quan tâm tham dự

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 4/2017 và Học kỳ 1 (Năm học 2016-2017)
TP: Hội đồng thi đua

15h00-16h30 tại Hội trường A
Vòng bán kết cuộc thi Olympic Tin học lần thứ 3-năm 2017
Kính mời: Qúy Thầy/Cô và các bạn HS-SV quan tâm tham dự

THỨ BẢY
22/4

08h00 tại Hội trường A
Sinh hoạt tư vấn tuyển sinh
Ca 1: 08h00-09h00
Ca 2: 10h00-11h00
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo (Trưởng và Phó đơn vị, bộ phận tuyển sinh, cô Điệp), P.TC-HC (cô Chi), P.CTCT-HSSV, bộ phận phần mềm và các giảng viên theo danh sách đăng ký

 

Lưu ý:
- Các đơn vị xét thi đua tháng 4/2017 và học kỳ I (từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2017), nộp sổ thi đua về phòng Tổ chức-Hành chính trước 10h00 ngày 20/4/2017.
- Đề nghị các khoa, bộ môn nộp danh sách Hội đồng thi tốt nghiệp CĐ14 về phòng Đào tạo.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 34 ::.
=======================