Lịch công tác tuần thứ 51 (Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 25/8/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
20/8

 

08h00-11h15 tại nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đã đăng ký

09h30 tại phòng Khách
Tiếp Công ty Sangyo
TP: P.KHCN&HTQT, Thầy Vũ Dzũng, Thầy Bá Phúc

 

THỨ BA
21/8

 

 

THỨ TƯ
22/8

08h00-11h15 tại nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đã đăng ký

13h00 tại Hội trường tòa nhà khối Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh Bến Tre
Dự Hội nghị tổng kết Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” tỉnh Bến Tre năm 2018
TP: Đoàn Thanh niên, Ban thư ký Hội Sinh viên, 03 chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh

THỨ NĂM
23/8

08h30 tại Công ty Đông Khánh
Bộ môn Điện Công nghiệp làm việc với Công ty Đông Khánh về đào tạo ngắn hạn cho doanh nhiệp
TP: Các Thầy Chí Phi, Bảo Quốc, Thành Tâm, Quốc Đạt
(Xe Trường khởi hành lúc 07h30)

 

THỨ SÁU
24/8

08h00-11h15 tại nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đã đăng ký

 

THỨ BẢY
25/8

 

 

Lưu ý:  Phòng Đào tạo sẽ khóa phần mềm quản lý điểm Cao đẳng vào ngày 22/8/2018 để làm biên bản xét điều kiện học tiếp. Đề nghị các khoa, bộ môn, giảng viên nộp điểm trước ngày 22/8/2018.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 51 ::.
=======================