Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 21/11/2016 đến ngày 26/11/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
21/11

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 11/2016
TP: Hội đồng thi đua

14h30 tại phòng Hội thảo
Tiếp tiến sĩ David Benson - ĐH ASU

15h00 tại phòng đo lường C1.4
Dự giờ lớp CĐ CK 14B (thầy Thoại Khanh)

15h45 tại phòng Hội thảo
Trao đổi với tiến sĩ David Benson về "Engineering Design Thingking"
TP: Nhóm HEEAP 2015, 2016; Cô Dương (BM Anh văn)
Kính mời: Giám hiệu

THỨ BA
22/11

07h30-17h00 tại phòng 205, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 3 (Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7)
Học Nghị quyết
TP: Các Đ/c Đình Kha, Quang Trung, Phùng Tấn, Thanh Bình

 

THỨ TƯ
23/11

 

 

THỨ NĂM
24/11

 

 

THỨ SÁU
25/11

10h00 tại Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn
Họp BCH Công đoàn
Kính mời: Thầy Hữu Dũng

13h30 tại Phòng truyền thống
Họp Chi bộ 6
Thành phần: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ BẢY
26/11

 

 

Lưu ý:
- Các đơn vị xét thi đua tháng 11/2016, nộp sổ thi đua về phòng Tổ chức-Hành chính trước 10h00 Thứ Hai, ngày 21/11/2016.
- Khoa/Bộ môn nộp Kế hoạch công tác tuần (tuần 10-tuần 13) của GV thỉnh giảng và tuần 10-tuần 13, tuần 14-tuần 17, tuần 18-tuần 21 của GV cơ hữu về P.Đào tạo trước 16h00, ngày 02/12/2016.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 13 ::.
=======================