Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 07/9/2015 đến ngày 12/9/2015)

 

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

07/9

 

14h00 tại phòng Phó Hiệu trưởng

Họp giao ban xây dựng

TP: Theo quy định

THỨ BA

08/9

 

 

THỨ TƯ

09/9

 

13h30 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 6, kết nạp Đảng viên HS-SV

TP: Đảng viên Chi bộ 6

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ

15h30 tại phòng Truyền thống

Tiếp Đoàn khảo sát của Vụ GDCN

(Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 TP: Giám hiệu, Trưởng và Phó phòng Đào tạo

THỨ NĂM

10/9

09h15 tại phòng Truyền thống

Họp Chi bộ 5, kết nạp Đảng viên mới

TP: Đảng viên Chi bộ 5

Kính mời: Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ, Đoàn Thanh niên

13h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp

Chủ trì: P.CTCT-HSSV

Kính mời: Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng QT-ĐS

13h30 tại phòng khách

Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2015

TP: Hiệu trưởng, các ông/bà: Kế Hoạch, Hồng Vân, Thanh Nhã, Quang Trung, Trí Xương, Phùng Tấn

THỨ SÁU

11/9

08h00 tại Hội trường A

Tổng kết Hội thi “Bàn tay vàng nghề Điện Công nghiệp và Dân dụng” của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn

TP: Theo Thư mời

14h00 tại phòng Khách

Họp BCH Công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân

Nội dung: Thông qua kế hoạch hoạt động Công đoàn trong năm học và triển khai hội  thao, văn nghệ chào mừng ngày 20/11

 

THỨ BẢY

12/9

08h00 tại Hội trường A

Sinh hoạt nghiệp vụ giảng viên

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, bộ phận phần mềm và các giảng viên theo danh sách đã đăng ký

08h30 tại phòng Hội thảo

Hội thảo ABET

TP: Chuyên gia từ các DN (thư mời), giảng viên theo danh sách

Kính mời: Giám hiệu, giảng viên quan tâm

(08h00 đón khách)

 

09h00 tại phòng Truyền thống

Họp ban liên lạc Cựu học sinh

TP: Theo thư mời

13h30 tại Hội trường A

Sinh hoạt nghiệp vụ giảng viên

TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, bộ phận phần mềm và các giảng viên theo danh sách đã đăng ký.

 

=======================

.:: Lịch công tác tuần thứ 02 ::.

=======================