Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 19/01 đến ngày 24/01/2015)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
19/01

 

14h00 tại phòng Đ/c Sơn
Họp giao ban xây dựng
TP: Theo quy định

THỨ BA
20/01

 

08h00 tại Trụ sở Hội CCB Việt Nam quận 1
Họp giao ban tháng 01/2015
TP: Đ/c Hương Sơn

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 01/2015
TP: Hội đồng thi đua

THỨ TƯ
21/01

 

13h00 tại phòng Hội thảo
Họp góp ý với các thầy cô VULII về báo cáo tự đánh giá giả kiểm định ABET
TP: Giám hiệu; đại diện ngành Đ-ĐT, Cơ khí

THỨ NĂM
22/01

08h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp Tổng Cục Dạy Nghề
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các phòng Đào tạo, TC-HC, KHCN&HTQT, CTCT-HSSV

 

THỨ SÁU
23/01

 

 

THỨ BẢY
24/01

 

 

Lưu ý: Các đơn vị bình xét thi đua tháng 01/2015 và nộp sổ thi đua về P.TC-HC vào sáng Thứ Hai (19/01/2015).

=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 21 ::.
=======================