Lịch công tác tuần thứ 43 (Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
20/6

 

14h00 tại phòng Hiệu trưởng
Họp xét thi đua tháng 6/2016
TP: Hội đồng thi đua

THỨ BA
21/6

08h00 tại phòng Truyền thống Thành đoàn TP.HCM
HTV phỏng vấn cựu học sinh nhà trường (làm phim tư liệu 110 năm thành lập trường)
TP: Thầy Thanh Nhã, thầy Đình Kha

 

THỨ TƯ
22/6

08h00 tại phòng Truyền thống Thành đoàn TP.HCM
HTV phỏng vấn cựu học sinh nhà trường (làm phim tư liệu 110 năm thành lập trường)
TP: Thầy Thanh Nhã, Thầy Đình Kha

10h00 tại Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn
Họp Công đoàn
TP: BTV Công đoàn; các Thầy/Cô Hữu Dũng, Xuân Tùng, Thanh Hoa, Quang Vinh

 

THỨ NĂM
23/6

07h30 tại Trường Đại học Sài Gòn
Dự Hội thao QP-TV Cụm Tự vệ VII
TP: Đ/c C.Thành, Đ/c Th.Hảo, 08 GV của 2 đội PCCC và CL (đã gửi danh sách)

 

13h00 Phỏng vấn Lãnh đạo Công ty Unilever
TP: Cô Thanh Bình

13h30 tại phòng Khách
Họp Hội đồng thanh lý tài sản năm 2016
TP: Theo Quyết định thành lập Hội đồng

THỨ SÁU
24/6

09h00 tại phòng Truyền thống
Họp Cựu học sinh nhà trường
TP: Giám hiệu; trưởng các phòng QTĐS, TCHC, CTCT-HSSV; thầy Sĩ; các cựu học sinh theo thư mời

 

 

THỨ BẢY
25/6

08h00 tại phòng Truyền thống
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

09h00 tại Hội trường A
Họp chia sẻ kinh nghiệm thực hiện ABET của hai ngành Đ-ĐT và Cơ khí
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó phòng, khoa, bộ môn; toàn thể giảng viên nhà trường
(Hai ngành Đ-ĐT và Cơ khí chuẩn bị báo cáo)

 

Lưu ý:
- Các đơn vị xét thi đua tháng 6/2016, nộp sổ thi đua về P.TC-HC trước 10h00 ngày 20/6/2016.
- Các giảng viên tham gia hội giảng cấp trường năm học 2015-2016 chuẩn bị tiết giảng theo kế hoạch đã thông báo.
=======================
.:: Lịch công tác tuần thứ 43 ::.
=======================