Lịch công tác tuần thứ 52 (Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 01/9/2018)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI
27/8

 

07h30 tại phòng Khách
Giám hiệu hội ý

08h00-11h15 tại phòng giữa nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đã đăng ký

08h30 tại phòng Hội thảo
Tuyển dụng giảng viên
TP: Hội đồng
Kính mời: Thầy Khánh Dư; Trưởng/Phó khoa, bộ môn các ngành: Cơ khí, Điện Công nghiệp, Nhiệt lạnh, Công nghệ thông tin

09h00 tại Văn phòng khoa Cơ khí Động lực
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

16h00 tại phòng KHCN&HTQT
Tiếp Dr. Nakano – Chuyên  gia dự án KOSEN (gắn bảng tên phòng làm việc dự án KOSEN)
TP: Giám hiệu, thầy Phùng Tấn, cô Thanh Bình

 

THỨ BA
28/8

 

 

THỨ TƯ
29/8

08h00-11h15 tại phòng giữa nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đã đăng ký

08h00-11h00 tại phòng Hội thảo
- Họp xét điều kiện học tiếp năm 2 khối CĐ 17 (bắt đầu từ 08h00)
- Họp xét điều kiện học tiếp năm 3 khối CĐ 16 (bắt đầu từ 09h15)
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, khoa, bộ môn, GVCN

14h00 tại phòng Khách
Tiếp giảng viên mới
TP: Phòng HC-QT chủ trì

14h00 tại Hội trường Thành Đoàn TP.HCM
Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác chỉ đạo các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2018
TP: Đ/c Hiếu Để, Đ/c Thành Hậu

THỨ NĂM
30/8

 

13h30-16h30 tại phòng Hội thảo
- Họp xét điều kiện học tiếp năm 3 khối CĐN 16 (bắt đầu từ 13h30)
- Họp xét điều kiện học tiếp năm 2 khối CĐN 17 (bắt đầu từ 14h30)
- Họp xét điều kiện học tiếp năm 2 khối TC 17 (bắt đầu từ 15h30)
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, khoa, bộ môn, GVCN

THỨ SÁU
31/8

08h00-11h15 tại phòng giữa nhà Truyền thống
Ôn thi B1
TP: Theo danh sách đã đăng ký

 

THỨ BẢY
01/9

 

 

========================
.:: Lịch công tác tuần thứ 52 ::.
========================